Med sjöflyget kan du uppleva skärgården från ovan. Vi gör transporten
till en upplevelse. Det är med nöje vi tar er till konferensen eller mötet.

Vid större händelser, events, arrangemang eller vid brådskande
situationer är sjöflyget ett säkert val. Sjöflyget har plats för upp till
8 passagerare.

I samarbete med Öppet hav AB